Để anh về thay người đó được không
Hết trằn trọc những đêm không ngủ
Hết thức trắng đợi chờ ai gõ cửa
Để anh về thay người đó được không.