Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/07/2021 06:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/10/2021 20:19

Đã cùng chắp nhớ vá thương.
Đã cùng gặp khúc đoạn trường từ xưa.
Đã cùng ngồi khóc trong mưa.
Sao cùng ly biệt khi vừa gặp nhau?