Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/07/2021 06:28, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/12/2023 07:38

Đã cùng chắp nhớ vá thương.
Đã cùng gặp khúc đoạn trường từ xưa.
Đã cùng ngồi khóc trong mưa.
Đã cùng ly biệt khi vừa gặp nhau?