Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/06/2024 08:03

Đã bao năm như thế
Cứ nhảy ào xuống sông
Chẳng bao giờ kịp nghĩ
Soi xem gương mặt mình.

Dóng sông trào bọt trắng
Bồng bềnh tóc rễ tre
Mặt sông chồng lên mặt
Mắt uống tràn trời quê.

Nay quá đời trở lại
Dòng sông xưa đâu còn
Mặt áp vào bùn rạn
Tanh mùi dâu chết non.