Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 19:42

Sinh ra đã làm quan
Tài mà không hám vị
Thương từ kẻ cơ hàn
Trọng từ thân cái thế.
Dù cõi đời dâu bể,
Dù tình người đa đoan
Vẫn rộng lòng như mẹ
Ru ta rời trăm năm.