Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 11:07, số lượt xem: 48

Tranh thủ ai ơi nữa kẻo già
Ngại gì sương gió cuộc bôn ba
Giọng cười thế tục còn vui vẻ
Nước mắt trần gian vẫn mặn mà
Ba vạn sáu nghìn đâu có mấy
Hai mươi lẻ bảy đã bao xa
Bảo già ông cãi chưa già được
Vẫn nhấp men thơ đánh chén khà

Sài Gòn, 22/3/2016