Chưa có đánh giá nào
107 bài thơ
Đăng ký ngày 17/01/2015 23:12, số lượt xem: 1667
 1. Bẻ bút
 2. Bỏ
 3. Buồn thay
 4. Cá chép hoá rồng
 5. Cảm hứng bài 1
 6. Cảm hứng bài 2
 7. Cảm hứng bài 3
 8. Cầm
 9. Cầm kỳ thi hoạ
 10. Chán đời nói ngông
 11. Chế Hốt Tất Liệt
 12. Chí
 13. Chí làm trai
 14. Chiều thu cảm hứng
 15. Chợ phố tuy đông vẫn hẹp hòi
 16. Chớ trách đồng tiền
 17. Chúc xuân
 18. Chút ngông 1
 19. Chút ngông 2
 20. Chút ngông 3
 21. Chút ngông 4
 22. Còn
 23. Cỗ tròn, còn chỗ
 24. Cũng là ngông
 25. Dạy con
 26. Đêm buồn
 27. Đêm của riêng ta
 28. Đêm nhớ Hàn Mặc Tử
 29. Đêm tự tình
 30. Đi Vũng Tàu cảm tác
 31. Đi xem thú
 32. Điếu cụ Phan Văn Trị
 33. Đời
 34. Đời chưa đáng chán chị em ơi
 35. Đời và thơ
 36. Đừng đe
 37. Gát bút
 38. Ghen
 39. Ghẹo người vu vơ
 40. Giang hồ hiểm ác
 41. Gửi bác Phong Trần
 42. Hẹn
 43. Hoàn tục thành tiên
 44. Hỏi
 45. Hỏi mưa
 46. Hỏi Xuân Diệu
 47. Hồi trống cổ thành
 48. Khóc
 49. Khóc cô giáo
 50. Khóc nước non 2
 51. Kích thích giáo dục
 52. Láo
 53. Lấy vợ
 54. Liệu mất còn
 55. Lỡ mộng
 56. Mắng cái biển quảng cáo
 57. Mắng đồng nghiệp nịnh bợ
 58. Mắng...
 59. Mua tự tại
 60. Muốn
 61. Nếu mai tớ chết
 62. Ngông
 63. Ngông ngâm
 64. Ngông thán
 65. Nhắn
 66. Nhắn nhủ
 67. Nhẫn
 68. Nhớ cha
 69. Nhớ cha mẹ
 70. Nhớ Đỗ Phủ
 71. Oán thi
 72. Phong lưu
 73. Phụ
 74. Quyết
 75. Rao bán thơ
 76. Rao bán thơ Đường
 77. Răn đời
 78. Rầu
 79. Tâm bất biến
 80. Tết của nhà nho
 81. Than lụt
 82. Than lụt 2
 83. Than thân
 84. Thẹn thân
 85. Thế thời
 86. Thói phong lưu
 87. Thơ có mùi
 88. Thu buồn
 89. Thương áo rách
 90. Tiếc tiền cơm
 91. Trách mình
 92. Trăm năm
 93. Tủi
 94. Tự ngạo
 95. Tự sự 1
 96. Tự sự 2
 97. Tự trào
 98. Tự vịnh
 99. Tự vịnh 2
 100. Tự vịnh 3
 101. Tưởng nhớ Thái uý Tô Hiến Thành
 102. Ước
 103. Vác túi thơ
 104. Văn phòng cảnh khuya cảm tác
 105. Văn tế sống xuân thì
 106. Vịnh đi tè
 107. Vịnh sốt