Chưa có đánh giá nào
115 bài thơ
Đăng ký ngày 17/01/2015 23:12, số lượt xem: 1921
 1. Bẻ bút
 2. Bỏ
 3. Buồn thay
 4. Cá chép hoá rồng
 5. Cảm hứng bài 1
 6. Cảm hứng bài 2
 7. Cảm hứng bài 3
 8. Căm phẫn
 9. Cầm
 10. Cầm kỳ thi hoạ
 11. Chán đời nói ngông
 12. Chế Hốt Tất Liệt
 13. Chế Khải Định
 14. Chí
 15. Chí làm trai
 16. Chiều thu cảm hứng
 17. Chợ phố tuy đông vẫn hẹp hòi
 18. Chớ trách đồng tiền
 19. Chúc xuân
 20. Chút ngông 1
 21. Chút ngông 2
 22. Chút ngông 3
 23. Chút ngông 4
 24. Còn
 25. Cỗ tròn, còn chỗ
 26. Cũng là ngông
 27. Dạy con
 28. Đêm buồn
 29. Đêm của riêng ta
 30. Đêm nhớ Hàn Mặc Tử
 31. Đêm tự tình
 32. Đi Vũng Tàu cảm tác
 33. Đi xem thú
 34. Điếu cụ Phan Văn Trị
 35. Đời
 36. Đời chưa đáng chán chị em ơi
 37. Đời và thơ
 38. Đừng đe
 39. Gát bút
 40. Ghen
 41. Ghẹo người vu vơ
 42. Giang hồ hiểm ác
 43. Gửi bác Phong Trần
 44. Hẹn
 45. Hoàn tục thành tiên
 46. Hỏi
 47. Hỏi mưa
 48. Hỏi Xuân Diệu
 49. Hồi trống cổ thành
 50. Khóc
 51. Khóc cô giáo
 52. Khóc nước non 2
 53. Kích thích giáo dục
 54. Láo
 55. Lấy vợ
 56. Lên ngôi
 57. Liệu mất còn
 58. Lỡ mộng
 59. Mắng cái biển quảng cáo
 60. Mắng con kiến chúa làm mất tổ
 61. Mắng đồng nghiệp nịnh bợ
 62. Mắng...
 63. Mua tự tại
 64. Muốn
 65. Nếu mai tớ chết
 66. Ngắm râu cảm tác
 67. Ngông
 68. Ngông ngâm
 69. Ngông thán
 70. Nhắn
 71. Nhắn nhủ
 72. Nhẫn
 73. Nhớ cha
 74. Nhớ cha mẹ
 75. Nhớ Đỗ Phủ
 76. Oán thi
 77. Phong lưu
 78. Phụ
 79. Quyết
 80. Rao bán thơ
 81. Rao bán thơ Đường
 82. Răn đời
 83. Rầu
 84. Tâm bất biến
 85. Tết của nhà nho
 86. Than lụt
 87. Than lụt 2
 88. Than thân
 89. Thẹn thân
 90. Thế thời
 91. Thói phong lưu
 92. Thơ có mùi
 93. Thu buồn
 94. Thương áo rách
 95. Tiếc tiền cơm
 96. Trách mình
 97. Tranh thủ
 98. Trăm năm
 99. Tủi
 100. Tự ngạo
 101. Tự sự 1
 102. Tự sự 2
 103. Tự trào
 104. Tự trào 2
 105. Tự vịnh
 106. Tự vịnh 2
 107. Tự vịnh 3
 108. Tưởng nhớ Thái uý Tô Hiến Thành
 109. Ước
 110. Vác túi thơ
 111. Văn phòng cảnh khuya cảm tác
 112. Văn tế sống xuân thì
 113. Vân Tiên nhớ Nguyệt Nga
 114. Vịnh đi tè
 115. Vịnh sốt