Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2021 01:51, số lượt xem: 39

Rõ là thằng cháu nó hơn ông
Phúc đức như này hỏi sướng không
Cõng rắn sao qua luồn đít chó
Rước voi khôn sánh cúi đầu rồng
Ông chia đất Việt chưa vừa mắt
Cháu nịnh thằng Tây để thoả lòng
Giận đến bầm gan, hờn tím ruột
Đem bài thơ rởm điếu Gia Long

Sài Gòn 27/3/2021
Đọc bài Hỏi Gia Long của Ngô Đức Kế cảm tác