Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2020 08:48, số lượt xem: 70

Ta vớt trăng vàng quá nửa tay
Bóng câu hiên cửa - thật đêm này
Đường hoang mắt đã pha màu nhạt
Rượu đắng môi còn cạn chén say
Ngọn bút như hương tàn sức kiệt
Đời người tựa gió thoảng mây bay
Đàn khuya dế dạo thêm rầu rĩ
Đêm của riêng ta cuộc tỏ bày

Sài Gòn, 12/11/2016