Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 17:08

Tượng Chúa đi đâu hết
Mà nhà thờ Đồng Giới vẫn còn đây
Những tiếng chuông không chết
Và lòng người chẳng gió heo may

Tôi về đây
Xin một lần được trông thấy Chúa
Như trông vào ngọn lửa
Trên biển đêm khi tàu sắp sửa chìm

Và có thể trái tim
Sẽ bị đóng đinh trên cây thánh giá


Hải Phòng, tháng 4 năm 1992

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992