Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 17:06

Tôi với tôi
Rượu ngon uống một mình không cạn

Ở gần không có bạn
Bạn xa lại chưa về
Trên ánh trăng gập ghềnh trong khuya
Tôi chờ hoa Quỳnh nở

Hương thật không thì hãy mở
Hương thơm đến đâu thì thôi?


Hải Phòng, tháng 8 năm 1990

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992