Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 15:03

Nghĩa trang
Những ngôi mộ bay hàng như con quạ

Trên trời
Những con quạ xếp hàng như ngôi mộ

Ở giữa
Những câu thơ viết dở


Hà Nội, tháng 12 năm 1982

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992