Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 14:29

Mong lăm nhựa ứ thân cây
Để xanh màu lá mặc đầy vết dao


Hà Nội, tháng 4 năm 1980

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992