Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 14:44

I
Ở đâu những giọt nước trong
Mà không rơi tự mắt mong của người
Ở đâu trời chẳng giống trời
Mà người không biết đứng ngồi thương nhau

Ở đâu như là ở đâu
Cho tôi về lại miếng trầu mẹ têm
Ở đâu đời như mũi tên
Dẫu xuyên nát ngực vẫn êm êm tình

II
Chiều sâm sẩm tối mất rồi
Ở đâu chuông nguyện đổ hồi âm vang
Em đi với áo choàng tang
Ở đâu nắng tắt nắng vàng lại lên

III
Đã mê áo rách bên đường
Hướng cho xe giữa mù sương lên ngàn
Bây giờ hoa nhựa trên bàn
Sao em không ném cho tan ra ngoài


Hà Nội, tháng 9 năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992