Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2010 10:52

Chiếc bảng vàng lần lượt
Ghi tên các thầy đi.
Hàng cây cao trầm mặc,
Dẫu thương. Biết nói gì?

Giảng đường xưa, trên bục,
Dần vắng bóng bao thầy;
Vườn trường xưa. lá trút,
Nhắc công người trồng cây.

Xưa thầy Di, thầy Thạch,
Rồi thầy Ngữ, thầy Tùng,
Tiếp thầy Cơ. thầy Mịnh
Đi vào cõi vô cùng...

Lặng lẽ và mênh mông
Ai người còn, kẻ mất?
Những ngọn đèn không tắt
Trên bảng vàng ghi công.

Trường đã thành anh hùng
Sau hai lần đánh giặc,
Chiếc bảng vàng trầm mặc
Thương bao thầy ra đi...


Tháng 12/2000