15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 05/06/2023 11:58, số lượt xem: 125

Hà Nội đẹp, mãi luôn đẹp trong tôi
Hà Nội buồn, cảm giác buồn vô hạn
Hà Nội hỗn loạn, vì thói còn nông cạn
Hà Nội ngàn năm, tự đó đến bây giờ

Những con đường, kẹt cứng mỗi chiều mưa
Thói đua tranh, khiến con đường hẹp lại
Trời thử người, và trời tuôn mưa mãi
Nước ngập đường ngập ngõ nhà em...

Sáng tác tháng 03 năm 2018.