Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2022 00:26, số lượt xem: 119

Em sắp say rồi! Uống nữa thôi?
Tiệc chưa tàn cuộc vẫn còn chơi!
Giang hồ gác mái bên sông vắng,
Trăng nước thuyền khua- một trận cười.
Tình vẫn tràn như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy tựa áng mây trôi.
Nửa đêm thức giấc hồn ngơ ngác,
Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…