Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2022 12:45, số lượt xem: 79

Lá thắm xe duyên sợi chỉ hồng,
Bốn mùa xuân hạ với thu đông.
Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm,
Chút nghĩa chàng trao vạn chữ nồng.
Bướm với hoa đùa ươm mật ngọt.
Hương bên trời vướng nhẹ màu không.
Xuân về én liệng ngoài song cửa,
… Con sáo bên sông gọi ới chồng!