Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 06:11, số lượt xem: 136

Hồng trần lắm lúc muốn đi tu,
Vì ngại trần gian khói bụi mù.
Kinh ngọc kinh vàng sâu vạn lý,
Rừng thiền núi Phật biển thâm u.
Chẳng đi, chẳng đến - đâu lo nón,
Không nắng, không mưa - chẳng phải dù.
Rượu trắng nếp nhà ngâm tự cất,
Thanh bần lạc đạo đưọc nhàn cư…