Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 06:39, số lượt xem: 209

Tường thành dằng dặc dấu rêu dày
Đông vạn hùng binh khó vượt thay
Ong liệng đường hoa sương xẻ bóng
Bướm bay lối nguyệt tuyết in bầy
Đi xa cố quận mưa giăng toả
Về lại quê hương nắng bủa vây
Mặc bọn Giám Sinh.. phường trở tráo
Ai thương Kiều nữ phổ chương này....