Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2021 01:33, số lượt xem: 100

Con sáo ờ hơ! muốn lấy chồng,
Lời hay ý đẹp phải đâu ngông?
Anh mau về cậy người mai mối,
Đừng chậm mai kia tiếc má hồng!
Bỡi tính em hiền đâu tính toán,
Nên tình thì quyết chỉ cho không,
Cầu duyên kiếm được chàng may mắn,
Sớm ấp chiều ôm tối mặn nồng…