15.00
1 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 10/03/2021 00:45, số lượt xem: 257
Em sắp say rồi!!! uống nữa thôi?
- Cờ chưa tan cuộc vẫn còn chơi...
Giang hồ gác mái – bên sông vắng,
Trăng nước thuyền khua- một trận cười
Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Nửa đêm thức giấc hồn ngơ ngác,
Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…