Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2022 08:59, số lượt xem: 74

Canh ngọt cơm ngon phước phận già,
Ra đường đứng đắn bớt hào hoa.
Gặp nàng mắt liếc đừng vung vít,
Đụng ẻn tay vin chớ bá gà.
Mắt phượng thôi đành xa phận ả,
Vai hùm ráng lại cậy duyên bà.
Còn tình còn nghĩa còn non nước
Nhất vợ nhì trời chớ giỡn nha…