Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2022 02:12, số lượt xem: 111

Đây thành nội ngai vàng xưa vắng lặng
với tam cung, lục viện ngẩn - ngơ sầu.
đây cửu đỉnh với uy nghi quyền lực
mà oai linh ngày đó đã về đâu?