Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2021 09:33, số lượt xem: 158

Quỳnh Hoa... có phải em là hoa
Diểm lệ đêm về xoã cánh ra.
Dáng ngọc thơm lừng bay mấy cõi,
Hương thầm nhuỵ thắm quyện đầy nhà.
Yêu kiều thục nữ khêu duyên mới,
Yểu điệu thuyền quyên gợi nẽo xa.
Ta kẻ làm thơ yêu cái đẹp,
Mời ngưởi tao nhã kết tình hoa...