Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2021 06:43, số lượt xem: 139

Mấy cô chừ thich mốt lưng eo,
Thương vợ ôi thì cũng ráng theo.
Hút mỡ,mát-xa tiền triệu réo,
Ăn kiêng, đai-ết phải đâu nghèo.
Cơm ngày bụng đói lưng nghe ẹo,
Lương tháng túi mòn dạ thấy teo.
Mới biết yêu nhau thôi ráng kéo,
Thương em anh cũng ráng tay chèo!