Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 07:15, số lượt xem: 121

Chỉ còn riêng lại cõi lòng ta,
Một nỗi niềm riêng một chén trà.
Sương bạc mơ màng đêm giá lạnh,
Nhạn hồng mòn mỏi bóng mây xa.
Thơ vương khói toả sầu vương mộng,
Rượu chếnh tình say bóng xế tà,
Phố núi đèn khuya xin ngủ trọ,
Mơ màng tiếng ngựa hí bay qua...