Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2021 07:41, số lượt xem: 148

Sông bao nhiêu thuớc nước đầy vơi
Sóng biếc trong xanh cá đẩy mồi.
Đầm rộng ta quăng ba thước cước,
Ao dài bạn sắm một cần chơi.
Phao trời lên xuống trêu con nước
Cần trúc chao nghiêng giỡn gió đời.
Rượu cúc thơm mùi hương tóc xoã
Mơ màng tưởng tượng dáng em bơi...