Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 07:37, số lượt xem: 104

Trăm năm là mấy nợ trần ai,
Cái thú cầm thi lẩn quẩn hoài.
Sáng Hạ bơ phờ lên mạng ảo
Đêm Xuân mộng mị cõi bồng lai
Mắt hoa vẫn khoái làn môi mọng
Lưng mõi còn mê mái tóc dài
Mến bạn yêu đời câu xướng hoạ...
Bên trời bệnh hết nhẹ bờ vai.