Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/11/2021 01:57, số lượt xem: 203

Ta thấy hoa kinh nở rộ vàng
Một chiều xưa toả khằp không gian
Hoa bay sáng tỏ trời châu ngọc,
Rạng rỡ muôn tầng cỏi thế gian.