Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 07:23, số lượt xem: 96

Thềm trăng muốn đến hỏi Hằng nga
Bao tuổi sao em vẫn mượt mà?
Bỡi nắng xuân vàng e ấp bạn,
Hay trời thu tím vấn vương ta.
Rượu say nhạc trỗi lời êm ả,
Thơ hoạ vần gieo ý thiết tha.
Mai lướt phi thuyền cung quế đến,
Trường sinh mượn thuốc dễ đâu già...