Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2021 05:18, số lượt xem: 197

Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam
Thăm bạn năm xưa rượu uống tràn.
Nốc cạn vầng trăng in đáy cốc,
Say hoài giếng mắt đẹp mơ màng...
Sông nào mây biếc xuôi dòng chảy,
Bến đó tình xanh mãi đá vàng.
Mong một ngày rồi qua bến đó,
Em về chung một chuyến đò sang…