Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/11/2021 01:36, số lượt xem: 215

Ai bảo
nắng không là hoa?
Em về chải tóc
dưới hiên hoa.
Nắng bay
những cánh hoa trên tóc.
Em giữ giùm ta những cánh hoa...