Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2021 07:31, số lượt xem: 99

Có phải em về xoã tóc bay?...
làm mây thơ thẩn suốt đêm ngày
làm trăng mơ mộng êm đềm quá!
làm gió sầu buồn lặng lẻ thay...
có phải lá vàng còn nức nở,
cho em mắt lệ thắm cay cay
trăm năm một cõi vô thường đó,
Em của tôi...và gió của mây...