Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2021 04:18, số lượt xem: 121

Xanh tươi
dòng nước Cửu Long giang,
Tưới cánh đồng
quê trĩu lúa vàng,
Cô gái bên sông
hò ới lả,
Anh mau về kịp chuyến đò ngang.

Lòng em
như chiếc thuyền nan nhỏ,
Lèo lái đưa anh
suốt dặm ngàn,
Thuyền nhỏ
nhưng tình em không nhỏ,
Anh về mau kịp chuyến đò sang.