Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 06:44, số lượt xem: 121

Dù Bắc Trung Nam vẫn một lòng,
Ngàn xưa không thẹn với non sông.
Cờ tung súng thủ ngừa phương bắc,
Kiếm bạt gươm mài giữ biển đông.
Một cõi trời Nam lừng nỗi tiếng,
Toàn dân nước Việt vững tâm đồng.
Làm người phải biết ơn Tổ Quốc,
Đừng hổ danh mang tiếng Lạc Hồng…