Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2021 07:19, số lượt xem: 146

Tặng giếng mắt xưa…

Con sáo hôm nào con sáo sang,
Sông Ngân bến cạn hoá thiên đường.
Chàng Ngưu nghĩa cũ càng tha thiết,
Chức nữ duyên xưa hết lỡ làng.
Ta lấy hoa trời làm Thượng Uyển
Xây lầu nguyệt quế tặng Thiên Hương!
Em xưa ánh mắt hồ thu thuỷ,
Thắm đượm tình ta vạn dặm trường...