Chiều mưa hoạ góp mấy vần thơ,
Vơi bớt tương tư nỗi đợi chờ.
Xóm Vĩ luôn mong ngày tái ngộ,
Dòng Hương mãi nhớ tuổi sầu mơ.
Trường Tiền gió sớm ai đưa đón?
An Cựu đò trưa nắng ngẩn ngơ...
Muôn dặm xa quê lòng khắc khoải,
Đêm nghe tiếng hát vọng ven bờ...