Nào có nghĩa gì cái tên anh
Như con sóng nhỏ vỗ bờ hoang
Âm thanh thảm sầu mau tắt lặng
Tựa tiếng kêu khuya giữa núi ngàn

Rồi có một ngày trang lưu niệm
Tên anh trên đó - dấu lặng câm
Như nét hoa văn trên mộ chí
Khắc bằng ngôn ngữ cổ xa xăm

Rạo rực đắm say tình ai mới
Tên cũ em quên đã từ lâu
Chẳng gợi cho em còn nhớ tới
Trắng trong êm ái mối tình đầu

Nhưng nếu mai này em đau khổ
Hãy gọi tên xưa trong lặng im
Rồi nhủ: em vẫn là nỗi nhớ
Em mãi sống trong một trái tim