Dưới đây là các bài dịch của Trường Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngẫu thành (Nguyễn Trực): Bản dịch của Trường Phong

Ơn cho dưỡng bệnh chốn kinh kỳ
Về nghỉ chưa thành mãi đến nay
Mong mỏi ngày nào đường dưới núi
Mang tơi đội nón ngắm dân cày


Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
Ảnh đại diện

Đề Kim Âu sơn Phong Công tự (Vũ Quỳnh): Bản dịch của Trường Phong

Mây phủ đồi hoang, buổi tối trời,
Gác son xuân vắng, én đùa chơi.
Lên chùa bao khách thăm tìm cảnh,
Chỉ nhớ non sông, chẳng nhớ người.


Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, 2009

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]