Dưới đây là các bài dịch của Tạ Quang Phát. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 59 trang (585 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cát nhật 4 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

cung của ta đã giương lên gấp
tên của ta đã cắp dưới tay
bắn vào heo nái trúng ngay
một tên chết tốt tự nầy lớn cao
để đãi khách anh hào ta đấy
rượu ngọt thì cũng lấy uống chung


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
Ảnh đại diện

Cát nhật 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hãy nhìn xem cánh đồng bằng nọ
Thú lớn cao thì có nhiều thay
Chạy mau, bước chậm đó đây
Nhóm ba con, hoặc nhóm hai con khắp đồng
Khiến tả hữu ra công đuổi lại
Để cho vua bắn lấy làm vui


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
Ảnh đại diện

Cát nhật 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngày tốt là nhằm ngày canh ngọ
Ngựa của ta đâu đó chọn xong
Nơi nào cầm thú tụ đông
Hươu thì đực cái gom chung nhiều bầy
Sáng Tất Tư đến ngay bên ấy
Thiên tử nên đến đấy để săn


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
Ảnh đại diện

Cát nhật 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngày tốt lành là nhằm ngày mậu
Sao ba thì tế đảo xong xuôi
Xe đi săn chắc chắn rồi
Bốn con ngựa đực đồng thời mạnh thay
Gò to kia chạy ngay đến ấy
Kịp đuổi theo bắn lấy thú cầm


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
Ảnh đại diện

Thấp tang 4 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lòng đà yêu quý người rồi
Mà sao lại chẳng thốt lời cho hay?
Trong lòng cứ giấu thế này
Làm sao mà biết được ngày nào quên?

Ảnh đại diện

Thấp tang 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây dâu ở chỗ thấp xinh,
Lá thì đen mướt dầy cành tốt tươi.
Gặp trang quân tử ấy rồi,
Được nghe tăm tiếng của người bền lâu.

Ảnh đại diện

Thấp tang 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây dâu chỗ thấp đẹp thay
Lá thì trơn bóng rậm dày tốt tươi
Gặp trang quân tử ấy rồi
Rằng sao lại chẳng thích vui toại lòng?

Ảnh đại diện

Thấp tang 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xinh thay chỗ thấp cây dâu
Lá thì chen rậm một màu tốt tươi
Gặp trang quân tử ấy rồi
Thì lòng hớn hở thích vui dường nào

Ảnh đại diện

Xa công 8 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Các vị cùng ra đi săn ấy
Biết quân đi chẳng thấy ồn ào
Lòng tin quân tử dồi dào
Đại thành công ấy xiết bao chân tình!

Ảnh đại diện

Xa công 7 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tiếng ngựa hý nghe chiều nhàn nhã
Bóng cờ bay ẻo lả thung dung
Bộ binh, quan ngự lạnh lùng
Bếp vua, phần thịt thì không đủ đầy

Trang trong tổng số 59 trang (585 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối