Chàng bảo “Anh cần em”
Vì thế, em sẽ giữ

Nhón bước, dẫu đi trên đường phẳng
Che mưa, ngay cả dưới trời xanh
(Hạt mưa nặng lắm, người chẳng biết
Có thể khiến em chẳng được lành!
)


Đây là bản dịch của riêng mình, thực hiện cho đám cưới của vợ chồng một người bạn. Bản dịch cố gắng thể hiện cách chơi chữ, "nói ngược" của Brecht (Ein Regentropfen mich erchlagen koennte - Một hạt mưa cũng có thể "đánh chết" em), mặt khác mong muốn truyền tải vẻ lãng mạn, yểu điệu thục nữ mà tác giả muốn nhắn nhủ đến người mình yêu. Một điểm rất đối lập với tính cách mạnh mẽ của các cô gái Đức, kể cả ở thời kỳ của tác giả.

Hy vọng các bạn yêu thích bản dịch này!