Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông
Vùi dập anh hùng, bọt sóng tung
Non xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng
Đúng sai thành bại hóa hư không.

Ngư tiều đầu bạc, trên bến sông
Thấy quen rồi thu nguyệt xuân phong
Xưa nay bao nhiêu việc
Cứ nói cười phó mặc
Một bầu rượu vui thú tương phùng.