Đêm hè ngàn vạn sao rơi
Tách ra chỉ thấy hai ngôi của nàng
Đen đen cặp mắt phương nam
Giờ ta gặp gỡ vô vàn đắng cay

Sao đêm có khấn cầu ai
Chỉ ban những chuyện đắng cay thiên đường
Qua luồng mắt đó của nàng
Tim anh địa ngục thiên đàng đều quen

Phương Nam cặp mắt đen đen
Tình yêu anh đã nói lên trong này
Sao đêm cùng với sao ngày
Với anh đã sáng lâu nay khắp trời.