Rừng chiều chim mỏi tìm cây đậu,
Tầng không, mây lẻ, lững lờ trôi.
Cô gái xay ngô trong xóm núi,
Vừa xong, ánh lửa rực hồng soi.