Dưới đây là các bài dịch của Lê Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Đăng Phi Lai phong (Vương An Thạch): Bản dịch của Lê Sơn

Ngạo nghễ thiên tầm đỉnh núi Phi,
Măt trời ló dạng, lúc gà thi...
Ở nơi cao tót tha hồ ngắm,
Toàn cảnh non sông chẳng vướng gì.

Ảnh đại diện

Vĩnh Phúc am tặng Xan Thuần thượng nhân (Viên Mai): Bản dịch của Lê Sơn

Núi choáng đầy song cửa,
Tùng xanh dáng dịu dàng.
Sư vui đời tịch mịch,
Hoa đón thật là sang.

Ảnh đại diện

Tỳ Bà đình (Viên Mai): Bản dịch của Lê Sơn

Trăng lặn mùa thu trên Cửu Giang
Đình côi, u uẩn tiếng Tỳ bà
Chòm lau cười tớ ham dong ruổi
Già lão sao còn thích nổi trôi.

Ảnh đại diện

Đề hoạ (Viên Mai): Bản dịch của Hà Lê Sơn

Trời tạnh chiều dần buông
Đào soi mặt nước hồng.
Lưng trâu cò ngon giấc,
Đâu bóng trẻ mục đồng?

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]