Người ấy, người tôi yêu
Nói với tôi một điều
anh cần tôi bên cạnh
khiến hồn tôi liêu xiêu.
Nhìn lại mình tôi nghĩ
trong biển tình mênh mông
hạt mưa tuy bé nhỏ
có thể giết tôi không?


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)