Dưới đây là các bài dịch của Kiều Thu Hoạch. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhân sự đề Cứu Lan tự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Kiều Thu Hoạch

Nối đèn Tổ thẹn mình đức bạc
Luống làm cho Hàn, Thập ghét oan
Sao bằng theo bạn về ngàn
Núi non vây bủa muôn vàn tầng cao


Nguồn: Huyền Quang - cuộc đời, thơ và đạo, Trần Thị Băng Thanh (chủ biên), NXB TP Hồ Chí Minh, 2001
Ảnh đại diện

Trú miên (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Kiều Thu Hoạch

Vườn tược cha ông mặc sức cày,
Quanh nhà xanh nượp mấy ngàn cây.
Ngoài song, cành quê chim cưu vắng,
Gió mát, triền miên giấc ngủ ngày.

Ảnh đại diện

Ngôn hoài (Không Lộ thiền sư): Bản dịch của Kiều Thu Hoạch

Kiểu đất long xà chọn được nơi,
Tình quê lai láng chẳng hề vơi.
Có khi xông thẳng lên đầu núi,
Một tiếng kêu vang, lạnh cả trời.

Ảnh đại diện

Ngư nhàn (Không Lộ thiền sư): Bản dịch của Kiều Thu Hoạch

Trời xanh nước biếc muôn trùng,
Một thôn sương khói, một vùng dâu đay.
Ông chài ngủ tít ai lay,
Quá trưa tỉnh dậy, tuyết bay đầy thuyền.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]