Dưới đây là các bài dịch của Hoa Bằng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thành đông cư (Đặng Minh Bích): Bản dịch của Hoa Bằng

Còn một mảnh đất thành đông,
Ồn ào phố xá, riêng lòng lâng lâng.
Ý thơ ngày tháng ung dung,
Mai lồng trăng rọi, trúc mừng gió đưa.

Ảnh đại diện

Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch (Cao Bá Quát): Bản dịch của Hoa Bằng

Mặc Trì thuở trước chỗ cùng chơi
Đâu tưởng lầm khua sóng biển khơi
Kỳ ký như anh tàu khó núp
Liêu diêu cười tớ tổ chưa rồi
Ít ai tỉnh mộng lên quan lớn
Mấy kẻ mần ngơ trước cuộc đời
Muốn mượn cảnh trời khuây nỗi khách
Lại e suối đá mỉa mai cười

Ảnh đại diện

Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc (Cao Bá Quát): Bản dịch của Hoa Bằng

Sào non, dây mảnh, ngược dòng gay
Chú lái hò nhau đỗ bến này
Bãi uốn, sông như sầu quặn khúc
Tối chìm, gió tựa rượu hơi say
Thái Ung năm ấy về ai để?
Vương Xán hồn quê rộn lúc này
Cùng hội cùng thuyền than gặp muộn
Khêu đèn tâm sự lệ vơi đầy

Ảnh đại diện

Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Hoa Bằng

Muôn việc trên đời chẳng đãi lòng
Uổng mang chí cả chịu long đong
Khôn đành nghe mãi thơ Hoàng Điểu
Chẳng lẽ ngâm hoài khúc Ngoạ Long
Trống dậy ải tây thành chuyển động
Mây mờ sao bắc tối mênh mông
Chiếc thân trôi giạt mong gì nữa
Xuân hết còn lo ốm chẳng xong

Ảnh đại diện

Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Hoa Bằng

Buồn tênh ở ẩn góc thành xưa
Bỗng tới Giang Nam một giấc mơ
Tôi biếng, tìm đường nằm khểnh trước
Bác đà lên gác ngắm quê chưa?
Mắt xanh đã trót sinh cùng hẹn
Lòng thắm riêng tin chết chẳng mờ
Ngoái lại Hải Vân không với tới
Ròng ròng nhỏ lệ nhớ mù u

Ảnh đại diện

Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm (Cao Bá Quát): Bản dịch của Hoa Bằng

Ông xanh sao khéo vẽ vời
Thái Nguyên núi ấy bày chơi làm gì?
Bằng nắm tay hòn núi kia
Rìu thần, búa quỷ ly kỳ chuốt trau
Mở toang cái động ngàn thâu
Ngoằn ngoèo thạch nhũ muôn màu lạ sao
Hút heo bậc đá bước vào
Đường đi như lối cheo leo lên trời
Mây già đá quái chơi vơi
Gồ ghề ngạo nghễ, đố ai dám trèo
Chỉ còn vượn hót chim kêu
Ríu ran đàn lũ gọi nhau đi về
Cửa thiền sừng sững đây kia
Ấy ai từ bước bồ đề phát tâm?
Mà nay trong động u thâm
Vàng cài, biếc giắt mười phân ưa nhìn
Đây nhiều chướng khí lam yên
Lại thêm mưa gió ghét ghen phũ phàng
Danh sơn chơi khắp khôn màng
Vừa nâng chén rượu ý tràn ngập say
Hoắc Sơn, Ba Bể mờ mây
Muốn đi, phải nỗi đường này khó đi
Ước ao quả động to kia
Có ai chịu khó khênh về cho ta
Để bày những chỗ lại qua
Hồ Tây, Phượng Chuỷ cùng là Châu Long

Ảnh đại diện

Thu khuê (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Hoa Bằng

Gió thu phẩy áo, váng băng nhen
Vắng vẻ phòng sâu, lạnh khó yên
Chữ gấm dệt rồi, tin cá vắng
Đêm đêm báo hỷ bói hoa đèn

Ảnh đại diện

Thu sơn (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Hoa Bằng

Một màu thu tạnh quét mây mù
Núi biếc non xanh vẻ gấm phô
Chống gậy muốn lên cao tuyệt đỉnh
Cúi xem sớm tối bóng dương nhô

Ảnh đại diện

Thu nguyệt (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Hoa Bằng

Ta hình, mình bóng, cộng thành đôi
Làm bạn bên song bốn chục rồi
Muôn dặm theo nhau sang đất Bắc
Sông Quỳnh vằng vặc mãi còn soi

Ảnh đại diện

Thu suất (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Hoa Bằng

Đất Bắc, đêm thu, giọt lậu trường
Bên ao, giun dế lạnh kêu thương
Côn trùng cũng hiểu lòng chinh khách
Chuyển khối u tình đến cố hương

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối