Dưới đây là các bài dịch của Anh Việt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Khuyết danh Việt nam

Liễu non kêu cặp vàng oanh
Một hàng cò trắng trời xanh liệng kề
Non Tây tuyết ngậm song the
Đông Ngô muôn dặm thuyền về cửa ta


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Ảnh đại diện

Ức Đông Sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Anh Việt

Đông Sơn lâu không tới,
Tường vi, mấy lần hoa.
Nhà ai trăng sáng rụng?
Mây trắng về, tan xa

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]