Dưới đây là các bài dịch của Đinh Tú Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quá Hải Vân quan (Trần Bích San): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba năm ba bận Hải Vân trèo,
Thân nhẹ thân chim, thoải mái leo.
Cây cỏ tầng không, cao vợi vợi,
Đất trời trong mắt, bé teo teo.
Văn không sơn thuỷ, câu luôn bí,
Người chẳng gió sương, trí mãi nghèo.
Đừng nói ải Tần đường hiểm trở,
Hoa treo đầu ngựa sá chi trèo.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Bệnh thuật (Trần Bích San): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa giăng, gió lạnh, rét ghê, chà.
Mê, tỉnh khật khừ, bệnh quá ta.
Cửa nhỏ mong nhà không gió lộng,
Buồm căng mơ cảnh đáp trời xa.
Ruổi rong hồ hải, đời trai chứ,
Ru rú buồng the, phận nữ à.
Tuyết đã giăng màn, xuân đã đến,
Mai gầy đã nhú mấy mầm nha.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp mọi điều,
Liễu như thêu gấm ngắm mà điêu.
Non Yên, mây ngớt, xanh như ngọc,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ giống điều.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, tủi,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, yêu.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, bước nhẹ hều.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá chừng,
Liễu như thêu gấm ngắm mà ưng.
Non Yên, mây ngớt, xanh xanh thẳm,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ đỏ bừng.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, chớ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, đừng.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, bước ngập ngừng.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá đi,
Liễu như thêu gấm thật mà chi.
Non Yên, mây ngớt, xanh ghê chửa,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ quá nì.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, ngộ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, kỳ.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, nhẹ bước, hì.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá trời.
Liễu như thêu gấm dệt muôn nơi.
Non Yên, mây ngớt, xanh không ngớt,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ chẳng ngơi.
Lừa cưỡi, người đi, hàng liễu rủ,
Tóc sam, gái ruổi, bóng hoa ngời.
Khách về, gió mát, lòng thêm mát,
Cầu sắt, lâng lâng, sảng khoái đời.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá, này,
Liễu như thêu gấm ngắm mà say.
Non Yên, mây ngớt, xanh xanh thắm,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ đỏ gay.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, ấy,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, này.
Khách về, gió mát, lòng thêm mát.
Cầu sắt khoan thai nhẹ gót giày.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá, chà.
Liễu như thêu gấm thật nguy nga.
Non Yên, mây ngớt, xanh ghê nhỉ,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ quá hà.
Lừa cưỡi, người đi, lừa men liễu,
Tóc sam, gái ruổi, tóc cài hoa.
Khách về, gió mát, lòng thêm mát,
Cầu sắt khoan thai bước bước, chà.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá nài,
Liễu như thêu gấm chẳng hề sai.
Non Yên, mây ngớt, xanh không ngớt,
Nhà Hán, bụi phai, đỏ chẳng phai.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu rủ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa cài.
Khách về, lối ấy, qua cầu sắt,
Cất bước lâng lâng, sảng khoái, hài.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Đình tiền trì ngẫu hứng (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Một vũng con con, nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi chẳng buồn xao.
Cá nhàn, nước lặng, quanh quanh lặng,
Cỏ tốt, bờ cao, phía phía cao.
Say mặc sự đời ta chẳng nỗi,
Tỉnh hay mọi việc mấy ai nào.
Không gì hiểm trở như ao ấy,
Rong ruổi biển hồ lẽ ngán sao?

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối