Dưới đây là các bài dịch của Đinh Tú Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (197 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dạ ẩm vọng nguyệt (Nguyễn Long Cát): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đinh Tú Anh dịch nghĩa:
Uống rượu trông trăng
Mạn phép học Lưu Linh là người tài uống rượu nhất,
Mang bầu rượu đãi trăng, trăng nào ở xa.
Ngang, lệch mây, cây cối, trời có thể hạ xuống,
Chao, đảo núi, sông, đất có thể lên cao.
Thơ Thái Bạch mà ngâm, sao có thể rụng,
Hằng Nga không nói mà uỷ quyền cho đêm tối.
Bằng nhau về sự nhàn hạ, người cũng như trăng,
Yêu quái chết, sư điên cuồng vì trăng gõ cửa.


05/5/2020
Ảnh đại diện

Dạ ẩm vọng nguyệt (Nguyễn Long Cát): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mạn học Lưu Linh uống rượu, chà,
Mang bầu đãi nguyệt, nguyệt nào xa.
Cây chao, mây đảo, trời vênh nhỉ,
Núi ngả, sông nghiêng, đất lộn à.
Thái Bạch chưa ngâm, sao khó rụng,
Hằng Nga chưa nói, tối lâu tà.
Ngang nhau rảnh rỗi người như nguyệt,
Quái diệt, sư cuồng, nguyệt vửa sa.


05/5/2020
Ảnh đại diện

Nhập cảnh hỷ vũ (Đặng Huy Trứ): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Âm dương, lý số, ngẫu nhiên, chà?
Đúng trận mưa vàng quý quá ha.
Nửa khắc, tạm thư ba tháng hạn,
Cả đêm, may mát khắp gần xa.
Vui tày hoa đuốc trong ngày cưới,
Thực chỉ nước be cứu cháy nhà.
Mấy gã nực cười, khen lấy được,
Rằng quan thứ sử khiển mưa, chà!

Ảnh đại diện

Ninh Minh giang ký kiến (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đợi chi cỏ rẽ biệt giang san,
Địa giới rành rành giữa thế gian.
Núi dại cúi đầu chầu hướng Bính,
Sông khôn quay gót chảy phương Càn.
Diệu huyền phong thuỷ đừng xem nhẹ,
Kín đáo thiên cơ chớ lộ bàn.
Sách báu đã ghi xem thật rõ,
Bản đồ cũng thế, chớ lan man.

Ảnh đại diện

Quá Hải Vân quan (Trần Bích San): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba năm ba bận Hải Vân trèo,
Thân nhẹ thân chim, thoải mái leo.
Cây cỏ tầng không, cao vợi vợi,
Đất trời trong mắt, bé teo teo.
Văn không sơn thuỷ, câu luôn bí,
Người chẳng gió sương, trí mãi nghèo.
Đừng nói ải Tần đường hiểm trở,
Hoa treo đầu ngựa sá chi trèo.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Bệnh thuật (Trần Bích San): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa giăng, gió lạnh, rét ghê, chà.
Mê, tỉnh khật khừ, bệnh quá ta.
Cửa nhỏ mong nhà không gió lộng,
Buồm căng mơ cảnh đáp trời xa.
Ruổi rong hồ hải, đời trai chứ,
Ru rú buồng the, phận nữ à.
Tuyết đã giăng màn, xuân đã đến,
Mai gầy đã nhú mấy mầm nha.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp mọi điều,
Liễu như thêu gấm ngắm mà điêu.
Non Yên, mây ngớt, xanh như ngọc,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ giống điều.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, tủi,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, yêu.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, bước nhẹ hều.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá chừng,
Liễu như thêu gấm ngắm mà ưng.
Non Yên, mây ngớt, xanh xanh thẳm,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ đỏ bừng.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, chớ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, đừng.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, bước ngập ngừng.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá đi,
Liễu như thêu gấm thật mà chi.
Non Yên, mây ngớt, xanh ghê chửa,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ quá nì.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, ngộ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, kỳ.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, nhẹ bước, hì.


05/4/2020
Ảnh đại diện

Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá trời.
Liễu như thêu gấm dệt muôn nơi.
Non Yên, mây ngớt, xanh không ngớt,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ chẳng ngơi.
Lừa cưỡi, người đi, hàng liễu rủ,
Tóc sam, gái ruổi, bóng hoa ngời.
Khách về, gió mát, lòng thêm mát,
Cầu sắt, lâng lâng, sảng khoái đời.


05/4/2020

Trang trong tổng số 20 trang (197 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối